statcounter

       

Hydref 2003

Golygyddol

Croeso i’r rhifin cyntaf o “Y Bont.” Dewiswyd yr enw fel symbol i uno Carrog a Llidiart Y Parc, ac fel Pont dwy-ieithog.

Mae’rdaflen newyddion hon yn rhad ac am ddim, ac yn ymgeisio i ddarparu crynodeb o newyddion Pr ddau gymuned, a rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau. Cyn belled ac y gwyddwn, nid yw taflen o’i fath wedi cael ei chynhyrchu o’r blaen, a gobeithiwn fydd ei gynhyrchiad yn cadw mewn cysylltiad gwell hefo’r digwyddiadau yn em cymuned. Os oes gennych eitemmau neu syniadau yr hoffech gael ei argraffu mewn rhifrnnau yn y dyfodol, (neu os dymunwch helpu!) cysylltwch a ni yn union os gwelwch yn dda.

Em bwriad yw i gynhyrchu “Y Bont” yn yr wythnos gyntaf o bob mis, a gofynwn am eitemau erbyn y 22fed o’r mis blaenorol. Croeshawn llythyrau, ond cadwch nhw yn fur os gwelwch yn dda. Os teimlwch fod unrhyw beth wedi cael ei adael allan a ddyled fod wedi ei gynwys, maddeuwch i ni a, rhowch wybod i ni cyn y rhifyn nesaf.

Cyhoeddwyd a golygwyd gan Ian Lebbon, Paul Fisher, Colin Roberts


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.