statcounter

       

Hydref 2003

Neuadd

Gofynnwyd i’r Pensaer gyfarfod ar adeiladwyr ar fater o anghenrhaid, i sicrhau fod y system gwresogi wedi cael ei orchymu yn iawn, er mwyn osgoi problemau’r gaeaf diwethaf. Mae’r matter yma yn bwysig iawn oherwydd bod y neuadd yn cael ei defnyddio yn fwyfwy o hyd.

Cytynodd y pwyllgor i ddechrau apel mawr yn yr hydref i sicrhau incwm barhaol i dalu am y gost flynyddol o gynnal y neuadd. Gall unrhyw un gefnogi’r apel yma, naill a’igyda cyfamod, sbonsor, neu danysgrifiad ir Clwb 100 newydd.

Diolch i Mrs. R. D. Jones am fore goffi llwyddianus unwaith eto. Codwyd £140 at achosion y Neuadd.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.