statcounter

       

Hydref 2003

Ysgol Carrog

Ar ddechrau’r tymor newydd croesawyd tri disgybl newydd llawn amser; Abbie, Charlotte & Pagan, a 6 disgybl newydd ir dosbarth meithrin; Barra, Harry, Bryn, Imogen, Julian a Sam.

Yn ystod cyngerdd, ar diwedd tymor yr haf, cafodd chwech o ddisgyblion o flwyddyn chwech, sef Sammy, Jenny, Tilly, Portia, Stewart, William, Mikey, Johnathan a Bryony eicyflwynoa geiriadur ac eu llongyfarch ar ganlyniadau rhagorol yn y tasau. Gobeithiwn y byddant yn llwyddianus yn ei hysgolion newydd.

Mwynhaodd y plant cynradd ymweliad a’r Pafiliwn yn Llangollen i glywed y “Mungenkyo Taiko Japanese Drummers”

Cymerodd y plant i gyd ran yn y cyfarfod diolchgarwch yn yr eglwys, ac fe gasglwyd £50 at achos y “Macmillan Nurses”.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.