statcounter

       

Hydref 2003

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau A phob lwc i holl bobl ifanc yr ardal sydd wedi symud i ddilyn cyrsiau mewn addysg bellach ac uwch, yn bell , ac yn agos i‘r ardal.

I Joseph Culshaw ar gael ei ddewis i ymuno a‘r academi pel droed i blant dan 11 yn Wrecsam.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.