statcounter

       

Hydref 2003

Efeillio/Plouyé

Dros y 4 blynedd diwethaf fe fydd grwp dawnsio gwerin o Llydaw yn aros gyda teuluoedd yn y cymuned, er mwyn cymryd rhan yn Eisteddfod Gerddorol, Llangollen. Fel canlyniad o hyn, teithiodd 9 o drigolion y cymuned i Plouyé yn Llydaw ar ddiwedd Awst.

Pwrpas hyn oedd i ymchwilio i’r posibilrwydd o wneud y trefnient efeillio yn swyddogol. Roedd yr ymweliad yn llwyddianus ac fe fydd cyfarfod agored yn y dyfodol agos i ffurfio pwyllgor efeillo swyddogol.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.