statcounter

       

Hydref 2003

Pwyllgor Carnifal

Hoffwn ddiolch i bawb a gyfranodd chymorth a cyfraniadau i ffair yr haf.

Wedi taliadau codwyd £600 ar y diwrnod.

Mae hyn i'w chael ei dosparthu fel y ganlyn:

Ysgol Carrog - £100,
Neuadd - £100,
Eglwys Carrog - £100,
Clwb Dros Trigain - £100,
Capeli Methodist a Bedyddwyr - £50 yr un.

Fe fydd £100 yn cael ei chadw at gynnal y ffair flwyddyn nesaf.

Cofiwch y mwy maer ffair yn cael ei gefnogi, y mwy o arian gallwn ei rhoi yn ol ir cymuned.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.