statcounter

       

Hydref 2003

Dyddiadur

Cyngerdd Mawredog. Fe fydd cyngerdd yn cynnwys Cantorion Rhos, Pedwarawd Llansilin, ac artistiaid lleol yn cael ei gynnal yn y neuadd am 7.30yh ar Dydd Sadwrn 18 o Hydref. Tocynnau £4 ar gael or Siop, Pam Hendreforfydd neu Tina Penarth.

Capel y Beduddwyr. Fe fydd 2 gwasanaeth diolchgarwch yn cael ei gynnal ar Dydd Llun yr 20 o Hydref. Am 2o’r gloch fe fydd gwasanaeth i’r plant ysgol, a gwasanaeth fin nos am 7o’r gloch. Y pregethwr fydd Elwyn Ashford Jones.

Cymdeithas Hanesyddol. Fe fydd cyfarfod ar Nos Fawrth y 21 o Hydref yn y Neuadd am 7o’gloch . Fe fydd son ddarluniadol am Carchardy - carchar Owain Glyndwr.

PTFA Ysgol Carrog. Fe fydd PTFA Ysgol Carrog yn cynnal sioe ffasiwnau plant yn neuadd y pentref am 7.30yh, ar Nos Iau y 23 o Hydref, lle fydd cyfle i brynu dillad plant ar ddisgownt.

Cymdeithas Carrog Fe fydd Mr Gwyn Williams yn rhoi araith gyda lluniau ar Nos Fercher y 26 o Tachwedd am 7.30yh yn y neuadd.

Eglwys Amser y Gwasanaethau yn ystod unryw fis yn Eglwys Sant Ffraid:
Sul 1af 9.30 y.b Cymun Bendigaid
2il Sul 11.00 y.b Boreuol Weddi
3ydd Sul 11.00 y.b Cymun Bendigaid
4ydd Sul 11.00 y.b Boreuol Weddi neu Wasanaeth Teuluol
5ed Sul gweler hysbys; gwasanaeth undebol gyda Eglwys Glyndyfrdwy.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.