statcounter

       

Hydref 2003

Marwolaethau

Jim Flawn, 1 Swan Cottages, Carrog. Estynwn ein cydymdeimlad i Buddug ar farwolaeth ei gwr Jim ar y 25 o Medi. Roedd Jim yn aelod gweithredol or Clwb dros 60 tan yn ddiweddar, fe fydd colled ar ei ol.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.