statcounter

       

Tachwedd 2003

Golygyddol

Croeso i argraffiad dau. Rydym wedi goroesi ac wedi dysgu llawer am sut i gynhyrchu a dosbarthu papur newydd. Diolch i’r rhai a roddodd help Haw drwy rannu’r papur ac i sicrhau nad oeddent ddim ond 18 diwrnod yn hwyr!! Hefyd diolch i Mike Brown o Cyhoeddiadau A5 a argraffodd y rhifyn cyntaf yn rhad ac am ddim. Roedd y rhan fwyaf o’r sylwadau gennych yn rhai ffafriol, OS oedd unrhyw beth ar go11 nid oeddem yn ymwybodol ohono! Nodwyd gan Y Bont fod Sioe Dalentau’r Pentref yn dychwelyd am y drydedd flwyddyn llwyddianus. Mae Heather Scott yn recriwtio talent i’r Sioe a fydd yn cael ei gynnal ym mis Ionawr. Mae’r sioe yn agored i bob oed a thalentau cudd! OS ydych am ymuno (neu helpu) cysylltwch a Heather cyn gynted a phosibl gan fod lie yn gyfyngedig.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.