statcounter

       

Tachwedd 2003

Edrych Ar Y Bont

Bron f’atgof cyntaf o bontydd oedd ar ddiwrnod trip Ysgol Sul n’ol yn y pumdegau. Rhyl oedd pen y daith i ni yn Sir Fon bryd hynny a’r hwyl mwyaf oedd ar y ffordd yno. Roedd yn rhaid i ni gyd ddod oddi ar y bws a cherdded ar draws yr hen bont yng Nghonwy oherwydd ei bod yn rhy wan i gynnal pwysau bws llawn - am sbort! .... annodd yw gorddweud pwysigrwydd pont i bobl Sir Fon. Wedi’r cwbl rhaid oedd croesi pont wrth fynd i unfan! Ar yr un pryd mae’r bont yn ffordd o gau gweddill y byd allan. Mi f’aswn i’n dadlau fod y bont yn diffinto cymeriad - fod y bont yn dod yn rhan anatod o bwy ydych. Mae hyn i’w weld yng Ngharrog er mai nid ynys mo’r pentref. Er mor brydferth yw’r bont sy’n croesi’r afon mi fydd ei chroesi yn foment lawer mwy pwyerus na’r olygfa. Daw’r croesi yn symbol cryf o droi cefn wrth i ni gofleidio cymdiethas arbennig nad yw’n bodoli tu draw i fwa’r hen bont.

Gwyn L. Williams.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.