statcounter

       

Tachwedd 2003

A Wyddoch Chi?

 • 

Roedd Paul McCartney yng Ngharrog yn 1968 ym mhriodas ei frawd, Michael.

 • 

Roedd Michael yn aelod o ’The Scaffold’

 • 

Roedd 12 o westeion yn cynnwys Jane Asher

 • 

Ail briododd tad Paul sef Jim yn 1966 a bu’n byw yn Afon Ro am rai blynyddoedd

 • 

Arweinwyd y briodas gan y Parch David Bevan. Roedd ei wraig Mary yn perthyn i Paul

 • 

Aeth y parti priodas i gael te i’r Rheiorthdy.

A oes gan unrhyw un luniau o’r digwyddiad?


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.