statcounter

       

Tachwedd 2003

Ysgol Carrog

Enillodd Ysgol Carrog £100 yng nghystadleuaeth ‘Aqua’ a drefnwyd gan Bafiliwn Llangollen. Cafodd Harry Pooler a Sioned Roberts ganmoliaeth am ei gwaith a derbyniodd y ddau gryst a thocynnau sinema. Roedd y gwaith wedi ei arddangos yn y Gallery.

Cafodd y plant eu diddori gan Superted and Twf yr wythnos diwethaf. Trefnwyd yr ymweliad gan Menter Iaith syn hybu dwy ieithrwydd ac fe gafodd bob blentyn fag anrheg i fynd adref.

Mwynhaodd y plant iau ddiwrnod yn Canolfan Addysg Legacy lie cawsant cyfle i fod yn Geltiaid am ddiwrnod.

Ymunodd Carrog a Llantysilio, Glyndyfrdwy and Dyffryn Ial am weithdy diogelwch ffordd gyda chwmni ‘Jugglestruck’.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.