statcounter

       

Tachwedd 2003

Mwy Estron Na Ffiglen

Adroddwyd ar Newyddion HTV yr wythnos diwethaf fod son am gau ysgolion pentref yng Nghymru. Y rheswm pennaf am gau ysgolion ye’r gostyngiad mewn niferoedd sydd, yn ol polisi swyddogol, yn gwneud yr ysgol yn anichonadwy, Er nifer o brotestiadau caewyd un ysgol.

Yn yr achos hwn gwerthwyd tir yr ysgol i ddatblygwr a adeiladodd ystadd o dai felly yn dod a mwy o blant yn ol i’r pentref a fyddai’n gwneud y nifer yn yr ysgol yn ddichonadwy.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.