statcounter

       

Tachwedd 2003

Capel ac Eglwys

Capel Methodist

Cynhelir Gwasanaeth am ddau or gloch ar yr 23ain o Dachwedd yng ngofal Mrs. Mair Penri Jones or Parc, Bala.

Eglwys Llansantffraid

Dydd Sul Coffa - bydd gwasanaeth ar ddydd Sul y nawfed o Dachwedd am 10.45 y bore yn cychwyn wrth y “War Memorial” ac yn symud i’r Eglwys yn dilyn y ‘distawrwydd’.

Mae’r Eglwys yn ddiolchgar i bawb a gyfrannodd - nodyn i’r rhai sydd am gyfrannu - mae’r ape1 dal ar agor.

Capel Bedyddwyr

Cynhalwyd gwasanaethau diolchgarwch ar yr ugeinfed o Hydref gyda Mr. Elwyn Ashford Jones yn annerch y plant yn y prynhawn ac yn pregethu yn yr hw yr.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.