statcounter

       

Tachwedd 2003 November

Marwolaeth

Mr. Bill Davies 3, Tai Teg yn 72 oed Estynnwn ein cydymdeimlad i’w weddw, Janet a’r plant a’r yrion/wyresau.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.