statcounter

       

Tachwedd 2003

Clwb Snwcer

Ar dydd Mawrth Hydref 21ain ruedd Carrog yn chwarae adre i Tim ‘A’ Ysbyty Ifan pan enillwad Ysbyty Ifan pedair fem i ddwy.

Y Dydd Mawrth dilyniol enillodd tim Llandrillo ‘B’ yn erbyn Carrog tair gem i dduy.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.