statcounter

       

Tachwedd 2003

Dyddiadur

Clwb Ieuenctid
Mae’r Clwb Ieuenctid yn cyfarfod bob Nos Wener o 7 - 9 yr hwyr yn ystod misoedd y gaeaf. Croeso i aelodau newydd.

Capel Methodist
Mae’r Ysgol Sul yn cyfarfod bob bore Sul am 10 or gloch. Croeso i blant o bob oedran.

Ffair Nadolig Eglwys Carrog
Nos Iau, 27ain o Dachwedd. Bydd nifer o weithgareddau a stondinau.

Efeillio
Bydd cyfarfod i drafod efeillio gyda phntref ym Mreton yn y Neuadd, nos Wener 29ain o Dachwedd am 7 o’r gloch yn yr ystafell bwyllgor.

Neuadd Carrog
Cyfarfod Pwyllgor ar nos Lun. laf o Rhagfyr am 7 or gloch. Cyfarfod agored yw hwn ac fe annogir y gymuned i fynychu.

Ysgol Carrog PTFA
Noson Bingo yn y Neuadd 25ain o Dachwedd 6.30 yr hwyr.

Carolau 0 Gwmpas Y Goeden
Rhagfyr 9fed - 6.30 yn y Neuadd

Clwb Llansantffraid
Diolch i’r rhai a helpodd i lenwi bocsus esgidiau gyda anrhegion a theganau i blant o’r Dwyrain Canol. Mae’r Clwb yn cyfarfod bob yn ail ddydd Iau ac yn estyn croeso i aelodau newydd. Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Mrs. Eileen Williams, Llywydd neu’r Trysorydd Mrs. Marian Brown.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.