statcounter

       

Tachwedd 2003

A Ydych Yn Cofio? ...

A oes unrhyw yn cofio Sian a Jenny Corish o Tawelfa. Mae’r teulu yn byw yn Llundain erbyn hyn ac mae’r ddwy ferch wedi dewis saethu fel chwaraeon. Y mis diwethaf cafodd Jenny ei hanrydeddu yng Nghaerdydd gan dderbyn Merch Chwaraeon y Flwyddyn. Mae’r ddwy yn teithio i Sweden yr wythnos nesaf i gystadlu yn y Pencampwriaeth Ewropeaidd. Pob Iwc iddynt!


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.