statcounter

       

Rhagfyr 2003 December

Editorial

Rydym wedi ein plesio’n arw gyda’r ymateb ar cymorth sydd wedi ei dderbyn ar gyfer y 3 rhifolyn cyntaf o’r papur ac yn gobeithio ygwnewch barhau i roi cymorth yn y flwyddyn i ddod.Daliwch ati gyda’ch cyfraniadau! Mae llythyr Mis diwethaf yn son am beryglon yrA5 a’r angen am arwyddion wedi bod yn destun sgwrs garw. Mae’n debyg mae Llidiart y Parc yw’r unrhyw gymuned ynghlwm a’r A5 sydd a dim arwyddion o’r fath er diogelwch y trigolion. Mae hefyd ar ddiwedd ffordd hir a syth, sydd o bosib wedi cael ei gynllunio gan Thomas Telford ond yn amlwg nid ar gyfer ceir cyflym heddiw! A oes gan unrhyw un awgrymiad sut y gellir cynyddu diogelwch yn yrardal hon? Sut allwn ni gyflwyno cyfyngaid cyflymder?

Cofiwch - Mae angen eich cyfraniadau chi ar gyfer 2004 - hebddynt ni fedrwn argraffu!

Os oes gennych e.mail - gyrrwch eich cyfraniadau i train@astracg.com

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article