statcounter

       

Rhagfyr 2003 December

Ble Mae Carrog?

Mae’r ateb yn amlwg i ni sydd yn byw yn neu ar gyfyl y pentref, ond a ydy ymwelwyr yn gwybod? Tra bod arwyddion yn dangos y ffordd I’r pentref nid oes unrhyw arwydd sy’n dynodi lle maer Carrog yn dechrau neu’n gorffen. Mae hyn yn od iawn gan fod gan bentrefi llai na Charrog arwyddion, felly - Ble mae ein harwyddion?

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article