statcounter

       

Rhagfyr 2003 December

Rhybudd Scam Loteri

Mae pobl yn cael eu twyllo gan ‘scam’ Loteri ffug sy’n cael eu rhedeg gan dwyllwyr ryngwladol. Os derbyniwch lythyrau tramor yn nodi eich bod wedi ennill loteri byddwch yn ofalus.

Mae rhai wedi derbyn llythyr gan ‘clairvoyant’ yn cynnwys papur newydd ‘y dyfodol’ sy’n honni eu bod wedi ennill mwy na 12 miliwn yn y gem ‘Millions a Gogo’.

Mae’r llythyr yn cael ei anelu at bobl mewn oed sy’n dweud y bydd lythyr o lonngyfarchiadau gan y Prif Weinidog yn dilyn.

Fe all y gwybodaeth edrych yn ddilys ond yn aml iawn nid oes taliad.

Mae taliad blaenorol i sicrhau gwobr yn aml iawn yn dod cyn gais am daliad mwy ar gyfer costau treth cyn iddynt ryddhau unrhyw daliadau. Tra mae’r ennillydd yn aros am ei arian, mae’r twyllwr mewn gwirionedd wedi symud ymalen i dwyllo mwy o bobl diniwed.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article