statcounter

       

Rhagfyr 2003 December

Llongyfarchadau

I Jo ac Alun Jones, Maes y Llan ar enedigaeth mab, Ethan Alex. Ganwyd 5.15pm ar Ddydd Mawrth Tachwedd 25ain ,yn pwyso 6pwys 15owns.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article