statcounter

       

Rhagfyr 2003 December

A Wyddych Chi?

 Adeiladwyd y Capel Bedyddwyr ym 1895.
 Cyn hynny defnyddiwyd y ddau fwthyn i lawr y lon o’r ‘Swan’ (1853)
 Emma, merch fach Edward a Mary Jones Fron Newydd oedd y cyntaf I gae ei chladdu ym mynwent y Capel Bedyddwyr (ar y chwith wrth y giat) yn 1853 yn dri diwrnod oed.
 Gwrthododd y Rheithor ei chladdu ym mynwent yr Eglwys gan nad oedd hi wedi cael ei bedyddio.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article