statcounter

       

Rhagfyr 2003 December

CANOLFAN IECHYD CORWEN

Oriau‘r Meddygfa

Llun - 9.00 - 11.00 & 3.30 - 6.0
Mawrth - 9.00 - 11.00 & 2.30 - 5.00
Mercher - 9.00 - 11.00 & 3.30 - 6.00
Iau - 9.00 - 11.00 & 2.00 - 5.30
Gwener - 9.00 - 11.00 & 2.00 - 4.00
Sadwrn - Argyfwng yn unig 9-10 y bore
Ymgynghoriad Trwy Apwyntiad Ffoniwch - 01490 41 2362

Unrhyw broblemau y tu allan I oriau arferol (os ydych angen gweld meddyg o fewn 4 awr) ffoniwch yr un rhif a bydd eich galwad yn cael ei drosglwyddo i’r Adran Ambiwlans a fydd yn cysylltu a doctor ar eich rhan.

Mae‘r gwasanaeth amser yn medru cymeryd amser yn ystod cyfnodau prysur.

Mewn argyfwng Ffonwch 999

Mae tafllen wybodaeth ar gael yn y Feddygfa.

Rgafgyr

Ar ol 3 blynedd distaw mae ‘Influenza A’ yn y gymuned yn gynharach na’r arfer. Mae’n achosi problemau yng Ngogledd a Chanolbarth Prydain. Mae’r Pigiaid sydd ar gael gennym yn cynnwys straen sy’n cynnig amddiffyniad yn erbyn y salwch. Mae’n bwysig I bawb dros 65 dderbyn y Pigiaid yn ogystal ag oedolion a phlant dros 6 mis oed gyda’r problemau iechyd canlynol:

Afiedchyd Anadlu
Afiechyd y Galon
Afiechyd yr Arennau
Clefydd Siwgr

Mae hyn yn cynnwys obl sydd a system wan o ganlyniad i afiechyd neu driniaeth a phobl sydd wedi cael tynnu’r ddueg.

Mae Stoc O Bigiadau’r Ffliw Dalar Gael

Ffoniwch am apwyntiad fyda’r nyrs. Gadewch i ni wybod os ydych yn daeth i’r ty.

D.S. - Nid yw’r Pigiaid yn cynnwys gwenwyn gweithredol felly ni allwch ddal y ffliw o ganlyniad.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article