statcounter

       

Rhagfyr 2003 December

Ling Trust

Ar Ragfyr 8fed bydd siaradwr adnabyddus Dave Hingsberger yn ymweld a Charrog ac yn cynnig sesiwn cyfathrebu ar gyfer pobl sydd a phroblemau ymddygiad. Sesiwn ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Iechyd a Gofalwyr fydd hwn. Dyma’r sesiwn olaf y flwyddyn hon sy’n cynnig golwg fodern ar gynnig gwasanaethunigol I bobl a phroblemau dysgu.

Mae’n cael ei drefnu a’I redeg gan y Ling Trust, yn Neuadd Carrog sydd wedi bod yn safle ardderchog ar gyfer y darlithiau a hefyd sydd wedi bod yn arian defnyddiol I‘r Neuadd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae lle I ddau o’r ardal hon. Os ydych am fynychu cysylltwch a Jayne Knight neu Nia Roberts ar 430571.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article