statcounter

       

Rhagfyr 2003 December

Byddwych Yn ‘Surfer’ 430

Cyflym

Ymunwch a’r ymgyrch i gael cyfnewidfa deleffon 430 ar yr ‘internet - ‘BROADBAND’ - Mae angen 78 o ddefnyddwyr ychwanegol I gofrestru gyda Broadband ac wedyn buasai pawb yn cael defnyddio’r ‘Internet’ yn ddi-gyfyngedig. Mae’r gost yn amrywio o £25.00 - £30.00 y mis os os ydych yn defnyddio’r @Internet’ yn aml mae’r gost yn debygol o fod yn rhatach na’ch gwasanaeth presennol. Mae defnyddio ‘Broadband’ yn 10 gwaith cyflymach na systemau modem cyffredinol, a hefyd mae’’n arbed arian ar filiau ffon.

Y Mis hwn mae Cyhoeddiadau A5 yn rhedeg ymgyrch I ddod a ‘Broadband’ I’n cyfnewidfa ffon lleol gyda thaflen wybodaeth. Gallwch gofrestru eich diddordeb ar www.btopenworld.com/votebroadband, neu os ydych yn brysur gallwch yrru’r wybodaeth gan ddefnyddio’r ffurflen ar y we-fan ar http://glyndwr.deevalley.com a bydd eich pleidlais yn cael ei gofrestru I chi gyda BT Broadband. Am fwy o wybodaeth gyrrwch ebost I glyndwr@a5publications.com neu ffoniwch 430667.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article