statcounter

       

Rhagfyr 2003 December

Dyddiadur

Digwyddiadau’r Nadolig yn “Y Grouse”

Noswyl Nadolig - 7 o’r gloch ymlaen - Carolau ‘sherry’ a mins peis. Sul, 28ain o Ragfyr - 8 o’r gloch ymlaen - Cwis Nadolig gyda gwobrau I bawb.

Mawrth, 30ain o Ragfyr - 8 o’r gloch ymlaen - Noson Rasus Elusen - Elw tuag at Ty Gobaith.

Mercher, 31ain o Ragfyr - “Buffet’

Ysgol Carrog

Cyngerdd Nadolig - Nos Lun 15fed o Ragfyr am 6.00 y.h. Gwasanaeth ‘Christingle’ - Dydd Gwener 19eg o Ragfyr am 2.15 y.p

Carolau o Gwmpas y Goeden Yn y Neuadd - Rhagfyr 9fed am 6.30 y.h

Capel Methodist

Parti Nadolig yr Ysgol Sul - Dydd Gwener 12fed o Ragfyr Gwasanaeth - 2.00 y.p - Dydd Sul,14eg o Ragfyr.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article