statcounter

       

Ionawr 2004 January

Weli’s a Berfa

Dyn a’i gi yn gweithio mewn harmoni perffaith. Golygfa sy’n gyflun trwy Gymru gyfan. Gresyn nad yw hyn yn wir yn y Llan. Dim ots beth ddweda i mae Jill a Moses yn gwneud yn union fel y mynnent. Yr wythnos ddiwetha’ bu I ni ymdrechu gyda Houdini, yr oen a oedd yn mynnu dianc.

Roeddwn i am ei gael yn y cae, fodd bynnag roedd yn well ganddo fo’r ffordd ac ar ol awr o straen yn ei erlid i fyny ac i lawr Ffordd Cul, fe gafodd ei ddal a’i roi yn y sied. Mae’n rhoi dipyn o gysur i mi wrth feddwl na all pethau fynd yn llawer gwaeth ar ol cael fy nhwyllo gan oen.

Ar wahan i Houdini mae’r rhan fwyaf o wyn eleni wedi cael eu gwerthu sydd wedi rhoi digon o arian i mi fyw yn y modd pitw yr wyf wedi arfer ag e erbyn hyn.

Fel arfer ar yr adeg yma o’r flwyddyn mae’r prisiau’n codi fel mae nifer yr wyn yn mynd yn llai. Mewn gair pan nad oes gennyf unrhyw beth i’w werthu mae’r prisiau’n codi. Dw’i wedi cael fy ngwneud eto!

Gareth Llan
© Gareth Bryan - 2004

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article