statcounter

       

Ionawr 2004 January

Eglwys Carrog

Pel y gwyddoch nid yw eglwys Carrog yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd er yr holl arian sydd wedi cael ei wario’n adnewyddu’r adeilad. Yn anffodus, mewn archwiliad gan Yr Eglwys yng Nghymru, cafodd gwall ei ddarganfod. Mae’n ddigon drwg I arbenigwyr gynghori ir trydan gael ei ddat- gysylltu. Mae hyn yn golygu nad oes gwres na golau. Mae wedi bod yn bosibl cynnal rhai gwasanaethau gyda generadur ond mae hyn yn anodd iw drefnu yn rheolaidd. Mae’r pensaer yn gwneud pob ymdrech i atgyweirio’r broblem.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article