statcounter

       

Ionawr 2004 January

Clwb Llansanffraid

Daeth 20 o aelodau’r clwb i’r Neuadd am ginio Nadolig ar y 4ydd o Ragfyr. Cafwyd cinio traddodiadol gwerth chweil gan y Grouse. Rhoddodd y Llywydd ddiolch i Drysorydd y Ffair Haf am eu cyfraniad o £100 ac i “Corwen Friendly Society” am £50. Dymunwyd Nadolig Llawen i bawb a oedd yn absennol ac fe gafodd bawb anrheg bychan i fynd adref.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article