statcounter

       

Ionawr 2004 January

Canolfan Iechyd Corwen

Oriau Meddygfa
Llun 09.00 - 11.00 & 15.30 - 18.00
Mawrth 09.00 - 11.00 & 14.00 - 17.00
Mercher 09.00 - 11.00 & 15.30 - 18.00
Iau 09.00 - 11.00 & 14.00 - 16.00
Gwener 09.00 - 11.00 & 14.00 - 16.00
Sadwrn 09.00 - 11.00 (Argyfwng yn unig)
Ffon - 01490 - 412362

Os oes argyfwng y tu allan I oriau meddygfa (os oes angen geld doctor arnoch o fewn 4 awr) fFoniwch yr un rhif ac fe atebir eich galwad gan y gwasanaeth ambiwlans a fydd yn cysylltu gyda doctor ar eich rhan. Mae’’r gwasanaeth yma yn gallu bod yn brysur ac ar adegau gall gymryd amser I ateb eich galwad. Mewn argyfwng Ffoniwch 999. Cewch fwy o wybodaeth mewn taflen sydd ar gael yn y Feddygfa.

Ionawr 2004

A ydych wedi gwneud adduned Blwyddyn Newydd I roi’r gorau I ysmygu? Mae help llaw a gwybodaeth gwerthfawr ar gael ar therapi “Nicotine replacement” a Zyban un a’i yn unigol neu mewn grwpiau yn yr ardal.

Gellir cysylltu a Carol Anne Jones arbenigwr rhoi gorau i ysmygu Sir Ddinbych trwy ei hysgrifenyddes, Sue Lloyd Williams ar 01745 589788. Graddfa rhoi gorau i ysmygu yng Ngogledd Cymru yw 66% sy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol. Rhoi’r gorau i ysmygu yw’’r peth callaf a fedr unrhyw un ei wneud er lles ei iechyd.

Os am gymorth Ffoniwch Llinell Gymorth NHS 0800 169 0169.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article