statcounter

       

Ionawr 2004 January

Carrog a Llidiart y Parc

Mae crynodiad byr o fywyd yn y pentref iw gael mewn traethawd gan awdur dienw, Bydd pigion o’r traethawd yn cael ei gyhoeddi yn “Y Bont” yn ystod y misoedd nesaf. Addvsg Adeiladwyd y “National School” yn 1858 ac agorodd y drysau yn 1860 (y Neuadd presennol). Roedd addysg y plant yn y dyddiau hynny yn nwylo’r Eglwys. Yn 1904 ennillodd yr anghydffurfwyr yr hawl i addysgu’r plant, ac yng Nharrog mynychodd y plant yr “ysgol” yn festrioedd y capeli nes i’r ysgol newydd gael ei hadeiladu yn 1909. Yn ol yr hanes roedd dynes o’r enw Susan Evans yn glanhau’r Eglwys a’r ysgol ar ddiwedd y ganrif- ond nid oedd hi’n mynd ir Eglwys ar Ddydd Sul. Pan soniodd y Rheithor nad oedd yn ei gweld yn yr Eglwys ar Ddydd Sul fe atebodd hithau ei bod yn yr Eglwys mor aml ag efond nid ar yr un diwrnod!

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article