statcounter

       

Ionawr 2004 January

A Wyddoch Chi?

Bronant, sydd gefyll gyferbyn a’r “Efail” heddiw oedd yr hen Efail.
Mae’r “Efail” yn sefyll ar safle’r hen Reithordy.
Yn y 1720au cafodd ei ddisgrifio gan y Deon Gwledig Fel ‘hofel tlawd gyda stabl “lean-to” athwlc mochyn.
Fe adeiladwyd y Rheithordy newydd a elwir heddiw yn “Pentir” yn 1824 ac fe adawyd yr hen Reithordy yn wag.
O gwmpas 1860 fe adneyddwyd yr adeilad a’l droi’n siop gof Yn hwyrach Fe adeiladodd dwy lawr ato.
Y trigolion cyntafoedd John Hannan, gofo Wyddelwern, a’L deulu.
James Morris oedd y gof erbyn 1910 - roedd hefyd yn eglwyswas ac yn arweinydd cor. Efe oedd yn berchen un o’r ceir cyntaf yn y pentref, ac fe’i redodd fel tacsi.
Daeth ei Fab, Gruffudd Allan Morris yn of ar ol ei dad hyd at y 1960a pan adawyd y lle’n ddi-breswyl unwaith eto.
Yn y 1980au prynwyd y EFail gan Mr Vaughan Edwards a adnewyddodd yr adeilad yn gyFan gwbl.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article