statcounter

       

Ionawr 2004 January

Ysgol Carrog

Bu Staff a disgyblion Ysgol Carrog yn brysur iawn ar ddiwedd y Tymor. Roedd y plant yn gyfrifol am yr adloniant cerddorol yn noson Carolau o Gwmpas y.

Goeden’ yn y Neuadd gyda Charlotte Roebuck-Dolby yn goleuo’r goeden. Y diwrnod canlynol cafodd y plant syrpreis pan aethant i gyd am dro ir Stesion I gyfarfod Sion Corn ac i weld y goleuadau. Roedd anrheg i bawb ac ar ol diod a lollipop cafodd Sion Corn fwynhad with wrando ar y plant yn canu.

Cafwyd cyngerdd gwerth chweil yn y Neuadd o’r enw “Knock, Knock”, ac ar ddiwedd y cyngerdd derbyniodd Diana Keyes rodd a diolchiadau am ei chymorth parod i chwarae’r piano i gyngherddau’r ysgol ac am ei chyfraniad cerddorol ir pentref gan Bronwen Lebbon.

Cafodd y plant barti Nadolig a Disco wedi ei drefnu gan y “PTFA”, ac fe fwynhaodd pawb y daith i Landudno i weld “Snow White”. Death y Tymor y ben gyda Gwasanaeth Cristingl yn yr Eglwys. Cafodd y canwyllau eu cario gan blant Blwyddyn 6, Lauren, Angharad, Isobel, Gus a Sean.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article