statcounter

       

Ionawr 2004 January

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau I Brian Fairburn a Trudi Williams a briododd yn Wrecsam ar Ddydd Gwener 19eg o Ragfyr. Dymuniadau gorau ir ddau ohonynt yn y dyfodol.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article