statcounter

       

Ionawr 2004 January

Llythyrau

Annwyl Olygydd,

Rwyf newydd ddarllen y tryddydd rhifyn o “Y Bont”. Ar y dudalen gyntaf rydych yn gofyn ble mae’r arwyddion sydd dangos lle mae Carrog yn dechrau ac yn diweddu? Mae ambell un wedi gofyn yr un cwestiwn i mi, ac yn rhinwedd fy swydd fel Cynghorydd Cymunedol Carrog rwyf wedi codi’r achos yng nghyfarfod y Cyngor ym Mis Hydref yn ogystal ag arwyddion cyflymdra, gan fod y traffig sy’n teithio trwy’r pentref yn beryg i’n plant ac i anifeiliaid. Byddaf yn gadael i chi wybod am unrhyw newydd.

Heather Scott

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Annwyl Olygydd,

Mewn cysylltiad a’r llythyrau yn son am gyflymder traffic yng Nharrog a Llidiart y Pare rwyf wedi bod mewn cysylltiad ag lan Miller Pennaeth Gweithiol Cyngor Sir Ddinbych a hefyd Mr Neil Fenby o’r Cynulliad ynhglyn a’r broblem. Dywed Sir Ddinbych mai’r Cynulliad Cenedlaethol sy’n gyfrifol am yr A5 . Maent wrthi’n trafod y mater gyda’r Cynulliad ac meant yn cynnig cyfyngiad cyflymder o 40milltir yr awr yn yr ardal hon. Rwyf wedi siarad gyda Mr Neil Fenby ac mae e’n sicrhau fod rhywun yn delio a’r mater, nid oedd yn meddwl fod angen deiseb. Mae Mr. Miller yn ein sicrhau ei fod am bwyso ar y Cynulliad. Ar ol darllen eich rhifyn diwethaf o’ “Y Bont” rwyf wedi ysgrifennu at y Cynulliad yn gofyn am gadarahad fod rhywun yn delio a’r mater, Rwyf wedi anfon rhifyn Mis Tachwedd o “Y Bont” I Mr Fenby sy’n cynnwys llythyr Mr Lea ac rwyf hefyd wedi dyfynnu o rifyn Mis Rhagfyr.

Janet Fox

Rwyf newydd dderbyn yr ateb canlynol gan y Cynulliad cenedlaethol:

“The possibility of introducing a Speed Limit Zone within Llidiart y Parc has previously been the subject of several discussions beween officers within this branch of the Transport Directorate and a decision to initiate further investigation has already been made.

The investigations comprise the measurement of existing vehicle speeds, the identification of the most appropriate terminal points and liaison with North Wales Police into whether a new Speed Limit would meet the UK National requirements of being reasonably self enforcing.

Our Agents, Denbighshire County Council, as Service Provider to the NE Wales Trunk Rod Agency have previously been instructed on this matter and a further instructions will now be sent out.

In regards to time scale I would estimate that taking into account all the statutory consultations and legal documentation that is required, the introduction of a speed limit could take between 9 and 18 months.

The introduction of a speed limit will improve conditions being faced by schoolchildren who use the bus laybys on the way to Llangollen however your concerns on this matter will be investigated further in conjunction with the North Wales Police and DCC/NEWTA.”

Janet Fox

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“Ffrindiau ar draws y mor”

Ym Mis Tachwedd fe arhosodd cwpl o America (Sean a Mary Alice) yng Ngharrog tra ar eu gwyliau yng Nghymru. Cafodd y ddau bryd o fwyd yn y Grouse ac roeddent wedi eu plesio cymaint gyda’r croeso a gawsant gan y bobl leol nes iddynt yrru e.bost Ini.

Eric Lea

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Annwyl Oil,

Roeddwn am adael i chi wybod gymaint i ni fwynhau cyfarfod pawb. Cafodd Mary-Alice a minnau daith arbennig a’r darn gorau oedd aros yng Ngarrog am ddiwrnod/noson. Gresyn na fuasem wedi cael aros yn hwyrach a dod i adnabod pawb yn well. Roedd y gweddill o’n taith yn gret. Gobeithio y cawn ddod yn ol ich ardal rywbryd, Am le braf sydd gennych.

Rwyf yn sgwennu ir sgrin, ac wedi dod o hyd i bethau diddorol iawn yng Nghymru, yn hanesyddol a chyfoes. Pwy a wyr mi feddylia i am rywbeth. Efallai fersiwn Gymreig o “Cheers” !!! Gobeithio y cewch i gyd Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

Sean a Mary-Alice
Efrog Newydd. USA

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article