statcounter

       

Chwefror 2004 February

Golygyddol

Roeddem wedi bwriadu i’r ‘Bont’ fod yn bapur rhad ac am ddim i’r gymuned gyda’r gobaith y byddem yn derbyn cymorth grant i bwrcasu defnydd printio eleni. Rydym wedi llwyddo I gyrraedd Rhifyn 5 ond yn anffodus does dim grant ar gael. Yn wir ni lwyddodd ein cais gyrraedd yr asesiad. Nid y ni yw’r unig rai fodd bynnag. Mae grwpiau eraill yn y pentref wedi cael eu gwrthod yn ogystal. Hyd yn hyn mae costau printio wedi cael eu talu gan A5 Publishing a’r tim golygyddol o fis i fis. Mae angen newid hyn er mwyn sicrhau dyfodol tymor hir y papur, ac felly mae i ni godi swm bychan ar hysbysebion. Mae’r rhai sydd yn y rhifyn hwn eisioes wedi, neu ar fin talu. Mae amryw wedi addo talu am hysbysebion ond gan fod cymaint o bobl wedi cyfrannu nid oedd lle i hysbysebon yn y rhifyn diwethaf. Os oes gennych syniadau neu wybodaeth am grantiau, cyfraniadau neu unrhyw fodd o godi arian yddwn yn falch o glywed gennych.

............. ac yn olaf, croeso I’n bechgyn papur diweddara’ sef David Tinniswood ac Eric Lea.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article