statcounter

       

Chwefror 2004 February

Carrog a Llidiart y Parc

Gan barhau gyda’n traethawd, y pwnc y Mis hwn yw Adloniant a Hamdden:

‘Roedd tair Tafarn yn y pentref yn y 19 Ganrif - Un yn Llan Farm(Mr Godfrey Parry), Y ‘Blue Bell’ (Tawelfa) a gafodd ei gau yn 1930 gyda’r hysbysiad canlynol I’r pentrefwyr:

To the people of Carrog
I henceforth do tell,
That there is no more beer
Here at the Blue Bell.

‘Y Grouse’ oedd y drydedd dafarn - sy’n dal ar agor heddiw (ac yn ffynnu Ed.).

Dyddiad pwysig iawn ym mywyd Carrog oedd oedd y Ddydd Iau cyntaf m Mis Mehefin. DIWRNOD CLWB ‘ODD FELLOWS’. Gyda Band Pres yn eu harwain, byddai’r aelodau yn cerdded o’r Hen Ysgol i wasaneath glwys am 10.30 y.b. Yna byddai’r plant yn cario baner - y band yn dilyn a gweddill yr aelodau gyda baner mwy o faint, yn martsio i Lidiart y Parc lle cafodd y plant gacen gan Mr Edward Jones, Siop Parc. Byddai’r band yn chwarae I Mr Jones gan ei fod yn aelod anrhydeddus o’r clwb. Yna yn Ysgubor y Grouse lle afodd yr aelodau swper a’r plant blatiaid o pwdin reis. Talodd bob aelod geiniog am y pwdin. Ymlaen wedyn I Rhagatt, a glasiaid o lefrith a chacen I’r plant neu lemoned a pishyn tair ceiniog. Yna ‘roedd y band y chwarae Mr Lloyd o Rhagatt a’I deulu. Yna’n ol trwy’r Felin a heibio I Llan Farm I’r Ysgol I ymweld a’r Doctor (Cymdeithas oedd yr Odd Fellows a oedd yn cyfrannu tuag at yflog cydweithwyr os oedd unrhyw un yn sal. I orffen byddai’r band yn arwain pawb I gae’r ‘Cottage’ lle ‘roedd gemau , hwyl, a stondin gacennau a fferins - diwrnod pwysig I’r holl bentref.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article