statcounter

       

Chwefror 2004 February

Weli’s a Berfa

Unwaith eto nid yw rheolaith amser yn bod yn “Llan Farm”. Ar ol haf crasboeth a sych, fe arhosais nes I’r glaw gyrraedd cyn penderfynnu adeiladu sied newydd.Yn wreiddiol roedd gennyf ddarn o dir lefel, ond ar ol dau neu dri diwrnod o law roedd gennyf rhywbeth a oedd yn debyg iawn I’r Somme gyda “Trenchfoot” bysedd gwaedlyd ac esgyrn wedi’i torri.

Fe aeth popeth yn dawel tra’n codi’r ffram hyd yn oed ar ol I ryw Albanwr fy ngalw yn enw anweddus (er difyrrwch I bawb arall) fe aeth pethau’n hwylus iawn. Rhwng codi’r sied fe ddaeth Jill Tustain I scanio’r defaid I ddarganfod cnwd wyn y flwyddyn hon.

Er I ni orfod gweithio yn y glaw a’r eirlaw roedd y canlyniadau‘n ffafriol. Mae’r defaid wedi ei rhannu yn ol yr hyn y maent yn ei gario (efeilliaid, tripledau, neu un oen) a hefyd eu stad corfforol (dim yn dda iawn, gwael, neu o diar) ac mae’r bwydo wedi dechrau o ddifri.

Mae’r hunllef o wyna yn agosau bob dydd!

Gareth Llan
© Gareth Bryan - 2004

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article