statcounter

       

Chwefror 2004 February

Efeillio / Plouyé

Gyrrwyd gwahoddiad swyddogol I Bwyllgor Efeillio Plouyé a fydd yn ymweld a ni rhwng 20fed a’r 24ain o Fai. Mae Marc Parayre o Plouyé wedi gofyn I ni gyfieithu ‘Dogfen Efeillio’’ swyddogol fel bo’r dogfennau terfynol yng Nhgymraeg/Bretoneg/Ffrangeg a Saesneg. Bydd cyfarfod agored ar 2il o Chwefror am 7 o’r gloch yn Ystafell Bwyllgor y Neuadd.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article