statcounter

       

Chwefror 2004 February

Claddedigaeth y diweddar Mrs. V. M. Fanning

Hoffwn ddiolch I bawb a fynychodd angladd ein modryb Mrs V.M. Fanning.

Rydym wedi cyfarfod a rhai ohonoch wrth I ni ymweld a Mr a Mrs Fanning yn y dyfodol ac yn gwybod fod y ddau ohonynt wedi bod yn hapus yn byw yng Ngharrog ymhlith ffrindiau da. Roeddem wedi gobeithio cael eich cyfarfod yn yr angladd ond yn anffodus cawsom drafferth gyda’r car ac roeddem yn rhy hwyr I gyrraedd mewn pryd. Hoffem drwy’r llythyr hwn ddiolch yn fawr I chi am fynychu’r angladd.

Alan a Marion Thorburn Ffon - 01702 541760

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article