statcounter

       

Chwefror 2004 February

Snwcer

Do, mi wnaethom anghofio son fod Carrog wedi curo Cerrig y Drudion ym mis Rhagfyr o 5 - 1. Llongyfarchiadau, maent yn awr ar rol a phob lwc iddynt am weddill y tymor.

Cafodd y clwb ei sefydlu ar ol I’r Neuadd gael ei adnewyddu yn 1981 ac mae croeso I aelodau newydd.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article