statcounter

       

Chwefror 2004 February

Cynnydd Ian Dillon

Gan adael y dyffryn tawel bellhau fy addysg cefais fy hun yng nghanol Lancaster a Morecambe(!) yn barod I astudio ffisiotherapi, ac astudiaethau Chwaraeon ac Iechyd. Mae Lancaster yn debyg iawn I Gaer, yn lle hanesyddol a thua’r un maint.

Rwyf wedi cael y cyfle I gymysgu gwaith a phleser wrth I mi weithio gyda tim pel-droed proffesiynnol a chael y cyfle I hyfforddi gyda hwy gyda’r gobaith o chwarae gem iddynt. Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio fel “disc-jockey” mewn nifer o fariau sydd ynglwm a’r coleg.

Arwahan I hyn , gwaith sy’n llenwi’r amser (peidiwch a choelio’r storiau am nosweithiau gwyllt a digwyddiadau gwirion - dydy’n nhw ddim yn wir, coeliwch fi!). Yn olaf diolch I bawb yn Y Grouse am eu geiriau doeth a gobeithiaf gael eich gweld dros y Pasg.

Ian Dillon.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article