statcounter

       

Chwefror 2004 February

Canolfan Iechyd Corwen

Bydd ‘Breast Test Wales’ yng Nghorwen ym mis Chwefror.

Mae apwyntiad yn awtomatig I ferched rhwng 50 a 64. Mae sgrinio yn bwysig gan fod 1 mewn 11 o ferched yn yr UK yn datblygu cancr ar ryw adeg o’I bywyd. Yn fwy aml ar ol 50. Mae sgrinio yn darganfod y newidiadau na ellir eu gweld neu ei teimlo. Mae darganfyddiaeth cynnar yn golygu mwy o siawns o wellhad llwyr. Ni fydd merched sy’n 65 eleni neu sydd wedi troi 65 yn cael apwyntiad awtomatig.

Os hoffech gael eich sgrinio ffoniwch neu ysgrifennwch at North Wales Breast Screening Centre, Maes Du Road, Llandudno LL30 1QZ Ffon - 01492 860888 I gael apwyntiad.

Beth bynnag yw eich oed os ydych yn sylwi ar unrhyw newidiadau ffoniwch eich doctor ar unwaith hyd yn oed os ydych wedi cael eich sgrinio yn ddiweddar.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article