statcounter

       

Chwefror 2004 February

Llywodraeth Leol (Darpariaeth Amrywiol) Act 1982; Trwydded Adloniant Cyhoeddus; Fe hysbysir fod cais wedi ei wneud gan:

NEUADD BENTREF CARROG; CARROG
Am adnewyddiad o drwydded; Cerddoriaeth a Dawns; I Gyngor Sir Ddinbych AR
GYFER YR ORIAU CANLYNOL; LLUN HYD SADWRN; 7.00 y.h. - 11.45 y.h.
Gofynnir I unrhyw un sydd am wneud sylwad ysgrifennu at; Pennaeth Gwasanaeth Trwydded; Diogelwch a Rheolaeth; Cyngor Sir Ddinbych; Ffordd Wynnstay; Ruthin LL15 1YN
O fewn 14 niwrnod o’r hysbysiad yn cael ei gyhoeddi.
D.C. Roberts, Carrog, Corwen.
28ain Ionawr 2004-02-05

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article