statcounter

       

Mawrth 2004 March

Golygyddol

Rydym wedi llwyddo i gael ein noddi ar gyfer y rhifyn hwn, a’r ‘ddau rifyn nesa’. Rydym wedi gwneud cais am grant iaith Gymraeg a fydd yn sicrhau ein dyfodol tymor hir, felly croeswch eich bysedd. Rydym erbyn hyn ar y we - www.ybontdeevalley.com diolch i Aled Brown sydd wedi dylunio’r safle yn rhad ac am ddim. Does dim llythyrau y Mis hwn sydd braidd yn siomedig. Efallai y bydd ein erthygl pennaf am werthiant tir yr Eglwys gan yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer adeiladu tai yn codi cwestiynnau. Mae tai rhad o fewn cyrraedd ariannol pobl ifanc yng Ngharrog a Llidiart y Parc yn dal i fod yn broblem. Dim ond ar y gwerthiant cyntaf y mae tai cychwynol yn rhad, mae’r farchnad yn golygu fod prisiau yn codi wrth iddynt gael eu gwerthu sydd yn eu gwneud yn rhy ddrud i’r rhai sydd eu hangen fwyaf. Nid yw’r farchnad yn anelu’n uniongyrchol at bobol lleol ychwaith, sydd codi’r broblem o ymfudwyr sydd efallai a dim gwybodaeth neu gydymdeimlad a’r ardal a’i diwylliant, a dim diddordeb mewn ymuno a bywyd pentref. Mae adroddiad o’r cyfarfod cyhoeddus wedi ei gyhoeddi isod.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article