statcounter

       

Mawrth 2004 March

Gwerthiant Tir Yr Eglwys

Ar yr 22ain o Chwefror, cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus i drafod gwerthiant Tir yr Eglwys, yn ymyl y ‘Smithy’ gan yr Eglwys yng Nghymru. Gwahoddwyd Eglwys Carrog i wneud sylwadau er nad ydynt yn elwa o gwbl. Mae’r canlynol wedi cael ei argymell i’r P.C.C:

Yn gyntaf - dim gwerthiant o’r tir ac iddo aros fel tir amaethyddol. Yn ail - os yw’r tir yn cael ei werthu, iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer adloniant. Ac yn drydydd - Os yw’r tir yn cael ei werthu ar gyfer adeiladu, iddo gael amodau a chyfamod i sicrhau fod yr adeiladu o fudd i’r pentref:

1. Dylai Cymdeithas Adeiladu fod yn gyfrifol am y gwaith. 2. Ni ddylid adeiladu yn union wrth ochr y ‘Smithy’ gan fod hwn yn adeilad hanesyddol a fod perygl o lifogydd.

3. Dylai Pwyllgor yr Eglwys wneud yn glir fod perygl o lifogydd yma ac fod yr Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cynnig nad yw’r tir yn addas ar gyfer adeiladu.

4. Dylai tai newydd fod yn rhad a dim ond ar werth i bobl sydd wedi byw yng Ngharrog neu Llidiart y Parc am o leiaf 10 mlynedd.

5. Dylid gwneud yn glir i’r Eglwys yng Nghymru fod tir mwy addas ar gael yng Ngharrog ar gyfer adeiladu.

6. Dylai arddull y tai fod yn gydymdeimladol a’r pentref.

Mae Pwyllgor y Neuadd wedi pasio’r sylwadau hyn i’r Eglwys yng Nghymru.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article