statcounter

       

Mawrth 2004 March

Ysgol Carrog

Cynhaliwyd ‘The Big Hush’ ar Ddydd Gwener 13eg o Chwefror i godi arian tuag at nyrsus MacMillan. Trefnodd Blwyddyn 6 gemau a chystadleuathau ac fe godwyd £87. Gwisgodd y plant ddillad rywun arall. Bu Cyfnod Allweddol 2 yn Dinas Bran i redeg ras Traws Gwlad yn erbyn ysgolion eraill yn yr ardal ar Ddydd Mercher 25ain o Chwefror. Da iawn i’r disgyblion i gyd am gwblhau’r ras. Cafodd y plant berfformiad o ‘Spinning a Yarn’ gan gwmni ‘Ramshackle Theatre’ y bore hwnnw, ac fe fwynhaodd y plant y perfformiad yn fawr iawn. Mae Clwb yr Urdd yn brysur yn cwblhau eitemau Celf a Chrefft ar gyfer Eisteddfod yr Urdd yn Dinas Bran ar y 6ed o Fawrth. Roedd yn bleser gweld cynddisgyblion o Ysgol Carrog mewn perfformiad o ‘Alice’ gan y ‘Young Uns’. Roedd Charlotte Davies yn wych fel ‘Alice’ a cafwyd berfformiad bendigedig gan, Kath, Heather, Gemma, Lydia a Lliy yn y cast.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article