statcounter

       

Mawrth 2004 March

Neuadd

Mae’r Neuadd yn cael ei ddefnyddio gan nifer o grwpiau lleol, ac mae gan bob grwp berson syn gyfrifol am allwedd. Mae’r defnydd o’r Neuadd yn rhad ac am ddim ond byddwn yn croesawu cyfraniadau ariannol! Os ydych am logi’’r Neuadd fel unigolyn neu fel grwp neu gymdeithas gallwch gysylltu a Mrs Janice Sheasby, “Y Cottage” - Ysgrifennyddes Llogi - ar 01490 430644 neu e.bost - neuaddcarrog@hotmail.com. Yn anffodus mi fydd yn rhaid gofyn am dal o flaen llaw gan i ni gael digwyddiad yn ddiweddar lle ffaelodd rhywun dalu am logi’r Neuadd ar gyfer priodas. Mae gan y Neuadd gostau rheolaidd e.e Gwres Canolog - £600 y flwyddyn yn ogystal ac arolwg trydanol er mwyn i ni geal cadw ein trwydded adloniant - £500. I’n helpu gyda hyn rydym yn ail ddechrau’r Clwb 100. Cysylltwch a Dave Jones am fwy o fanylion am sut i danysgrifo - bydd y rhifau cyntaf yn cael eu tynnu ar Ddydd Sadwrn, Mai 15fed. Mae’r cynllun Cymorth Rhodd yn barod, a gall unrhyw un sydd a diddordeb gysylltu a Paul Fisher ar 430379.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article