statcounter

       

Mawrth 2004 March

Cymdeithas Hanesyddol Edeyrnion

Cafwyd darlith ddiddorol dros ben ar Chwarel Pennarth gan Mrs Valmai Webbyn y cyfarfod diwethaf. Bu Pennarth yn chwarae rol bwysig yn Hanes Carrog ac yn cynhyrchu o 1850 hyd at 1930. Bu nifer o berchnogion, a rhai o’r teuluoedd yn dal yn bodoli yn yr ardal hyd heddiw. Roedd lawer o’r gweithwyr yn aros yn y pentref ac roedd tua 200 o weithwyr yn gweithio yno. Daeth 70+ o fobl i wrando ar y ddarlith, sy’n adlewyrchu diddordeb mewn hanes lleol.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article